ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 26.04.2018
Часът е 01:13:37
ДОБРЕ ДОШЛИ!УЧИЛИЩЕТО С ТРАДИЦИИ!