Изчисляване на бал за прием в ПГТХВТ "Алеко Константинов"

Въведете оценките по География, БЕЛ и Математика като реални числа с десетична точка.

Например:3.67

Calculator

* задължително поле.

Оценка по География:
*
Оценка по БЕЛ:
*
Оценка по Математика:
*