ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:25:49
ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПРОФЕСИЯ "ГОТВАЧ",

ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ

МАТЕМАТИКА - 9 КЛАС

МАТЕМАТИКА 1 част
МАТЕМАТИКА 2 част

МАТЕМАТИКА - 10КЛАС

МАТЕМАТИКА -10 клас