ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:38:15
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        Хоризонти"ЕТНОГРАФИЯ"

Клубът се води под ръководството на г-жа Наташа Желева.

По време на срещите си, учениците проучват българските фолклорни традиции и обичаи, фолклорни песни и хора, както и ритуалите, свързани с различни празници - Никулден, Игнажден, Коледа и т.н.

Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И