ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:37:08
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        ХоризонтиКЛУБ "ИСТОРИЯ НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ"

Клубът се води под ръководството на г-жа Цанка Христова.

По време на срещите си, в групата се събират различни факти и събития от миналото на училището и се систематизират документално.

Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И