ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:34:13
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        ХоризонтиКЛУБ "МАГИЯТА НА СЛАДКАРСТВОТО"

Клубът се води под ръководството на г-жа Диана Николова.

По време на срещите си, в групата се коментират и приготвят различни сладкарски изделия. Учениците с удоволствие навлизат в магията на сладкарското изкуство.

Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И