ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:36:50
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        Хоризонти"ТВОРЯ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМ"

Клубът се води под ръководството на г-жа Лалка Захариева.

По време на срещите си, учениците се занимават с различни ръкоделия, начини на украси и техники за плетене, декупаж и др.

Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И