ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:36:26
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        ХоризонтиКЛУБ "ЗАНИМАТЕЛНА МАТЕМАТИКА"

Клубът се води под ръководството на г-жа Христина Йонкова.

По време на срещите си, в групата се коментират и дискутират различни моменти за използването на математиката в занимателни задачи. В клуба участват ученици със СОП и нивото на задачите е съобразено с това.

Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И