ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 19.03.2018
Часът е 14:30:41

НЕУЧЕБНИ ДНИ И ВАКАНЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2016/2017 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. есенна  
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. Коледна  
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. Междусрочна
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас  

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)
15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)